sje 2

 

“Škrijelj formira svoju komisiju u kojoj nema nijednog profesora s Medicinskog fakulteta UNSA.

Isti inspektor Inspekcije za visoko obrazovanje napravio je nalaz na FASTO kojim dokazuje da Elmedin Konaković nema regularno položene ispite i diplomu, ali to Škrijelj prikriva upravo prljavom hajkom prema meni. Sve navedeno predstavlja sliku diktature na UNSA koju je Rifat Škrijelj priskrbio i novim Zakonom o visokom obrazovanju. Dobio je faraonska ovlaštenja kojima može da smijeni koga hoće i kad hoće, bez ikakvog obrazloženja. Sada ovakvim postupcima poručuje kako ga ni sudska rješenja ne obavezuju, ponižava i Sud. On uvodi diktaturu na UNSA, a UNSA nikada nije bio niže rangiran na svjetskim ljestvicama kvaliteta i nikada u historiji postojanja nije bilo manje upisanih studenata.”  

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, unazad skoro dvije godine vodi medijsku, a u posljednje vrijeme i pravnu bitku kako bi dokazala da u njenoj akademskoj karijeri ne postoji ništa sporno. Odluka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) da joj otkažu ugovor o radu bila je posljednja u nizu. O tome je, kaže prof. dr. Izetbegović za Faktor, saznala iz medija. A upravo je u medijima i počela cijela ova, kako kaže, hajka u vezi s njenom diplomom. Izetbegović je u više navrata objašnjavala svoj akademski put, no stvari su otišle predaleko, pa će konačnu riječ dati Sud.

“Hajka na mene je počela izjavom Asima Kurjaka da mi nije bio mentor za izradu i odbranu doktorske disertacije i da nikada nisam studirala u Zagrebu niti radila kod njega na klinici. Naravno, to je bila potpuna neistina. Asim Kurjak sam je sebe demantovao vrlo brzo. Nakon što sam pronašla snimak s odbrane doktorske disertacije on je prezentiran javnosti i svi su se mogli uvjeriti da Asim Kurjak nije govorio istinu. Koju je on korist imao od pokretanja hajke zna on, a i oni koji su to od njega tražili. Važno je da su svi mogli vidjeti i čuti snimak na kojem Asim Kurjak izrazito pohvalno govori o mojem doktoratu i o meni. Čak jasno kaže: 'Imao sam priliku upoznati njen rad dok je bila kod mene na klinici Sveti Duh u Zagrebu'”, podsjeća prof. dr. Izetbegović u intervjuu za Faktor.

Iz sredstava javnog informiranja saznala je da joj je dekanica Amina Valjevac potpisala otkaz na zahtjev rektora Rifata Škrijelja i mišljenja Kenana Filipovića, pravnika i sekretara Rektorata. Dodaje kako se oni ne obaziru na mjeru osiguranja koju je Sud donio, upuštaju se u pravno nasilje, što podliježe pravnoj odgovornosti predviđenoj za takve prekršaje.

“Podsjetit ću da je svojim rješenjem Općinski sud u Sarajevu zabranio radnje i druge aktivnosti na izvršavanju zaključka Senata o poništenju doktorata. Dakle, nikakve mjere, pa ni otkaz, ne smiju se poduzimati do pravomoćnog okončanja parničkog postupka kojeg sam pokrenula putem advokatskog tima.”

Ističe da je nevjerovatno da je Valjevac potpisala takvu odluku iako je, bar što smo mogli vidjeti iz njenih izjava i onoga što je “procurilo” u medije sa sjednica Senata, ona bila protiv oduzimanja akademskih titula prof. dr. Sebije Izetbegović.

“Naravno da mi je nevjerovatno da je dekanica potpisala. Na svakoj sjednici Senata glasala je protiv oduzimanja mojih titula i zvanja. Svjesna sam da je pod pritiskom, pa sam je nazvala da provjerim o čemu se radi. Razgovoru je prisustvovao i moj advokat. Dekanica je plakala, rekla je da je pod pritiskom, da joj rektor prijeti, da je svjesna da mi rektor čini ogromnu nepravdu, ali se boji za svoju poziciju. To zorno pokazuje kakvu je strahovladu Rifat Škrijelj zaveo na UNSA. Uprkos jednoglasnoj odluci Naučno-nastavnog vijeća (NNV) Medicinskog fakulteta da je sve u vezi s mojom akademskom karijerom uredno, uprkos urednom nalazu ad hoc komisije Medicinskog fakulteta, uprkos sudskoj mjeri osiguranja, dekanica ipak potpisuje pod pritiskom i prijetnjom zahtjev Rifata Škrijelja.”

Od 1996. godine prof. dr. Sebija Izetbegović u nastavnom je procesu na Medicinskom fakultetu, birana kao asistent, a već je bila specijalista ginekologije i akušerstva.

“Napredovala sam u skladu s predviđenim i propisanim pravilima. Nikada nisam birana u zvanje a da nisam prošla sve provjere uslova od strane Medicinskog fakulteta, Katedre za ginekologiju i akušerstvo, Etičkog komiteta i Naučnog vijeća o pogodnosti kandidata. Na svakoj stepenici napredovanja višečlane komisije morale su utvrditi da imam uslove, a onda bi predsjednik takve komisije sve podatke prezentirao na sjednicama Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta UNSA. Na mojim odbranama magisterija i doktorata prisustvovale su stotine ljudi, operisala sam i porodila hiljade žena, one znaju jako dobro moje stručne kvalitete.”

Svojim postupkom, dodaje, Rifat Škrijelj ponižava kompletno Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta, koje čine nastavnici Medicinskog fakulteta i svi šefovi katedri, 97 njih, odbacujući njihovu pozitivnu ocjenu, odbacujući uredan nalaz inspektora Inspekcije za visoko obrazovanje.

“Škrijelj formira svoju komisiju u kojoj nema nijednog profesora s Medicinskog fakulteta UNSA. Isti inspektor Inspekcije za visoko obrazovanje napravio je nalaz na FASTO kojim dokazuje da Elmedin Konaković nema regularno položene ispite i diplomu, ali to Škrijelj prikriva upravo prljavom hajkom prema meni. Sve navedeno predstavlja sliku diktature na UNSA koju je Rifat Škrijelj priskrbio i novim Zakonom o visokom obrazovanju. Dobio je faraonska ovlaštenja kojima može da smijeni koga hoće i kad hoće, bez ikakvog obrazloženja. Sada ovakvim postupcima poručuje kako ga ni sudska rješenja ne obavezuju, ponižava i Sud. On uvodi diktaturu na UNSA, a UNSA nikada nije bio niže rangiran na svjetskim ljestvicama kvaliteta i nikada u historiji postojanja nije bilo manje upisanih studenata. Takvo loše i ponižavajuće stanje je direktni rezultat lošeg rada najlošijeg rektora ikada. Mnogi profesori svjesni su toga, veliki broj njih činio je sve što je mogao da se ovakav rektor smijeni, ali su u međuvremenu uplašeni za svoje pozicije odlučili da to govore samo međusobno, a ne u javnosti. Sigurna sam da će se u bliskoj budućnosti svi oglasiti i da će javnost saznati šta se dešava na UNSA”, napominje.

Cilj je, podvlači, da se kompromituje kao član akademske zajednice i uspješan menadžer, da pokušaju da je sklone i nastave korupciju koju je zatekla u KCUS-u.

“Zatekla sam koruptivna zapošljavanja, milionske gubitke i korupciju u nabavkama, ali i korupciju u uslugama bolesnicima. Menadžment na čijem sam čelu je svim nepravilnostima stao u kraj. Sanirana su ogromna dugovanja KCUS-a. Vratila sam dostojanstvo bolesnicima i uposlenicima. Jedan od motiva je i politički. Cilj je i da blateći mene kompromituju SDA, ali i moje prezime i time bace sjenu na borbu mojega rahmetli svekra i njegovih saradnika i saboraca. Postoje i potpuno lični motivi i o njima sada prvi put govorim. Moj i zadatak menadžmenta KCUS-a je jasan – red, rad i disciplina, kako za mene tako i za ostale. Zato nisam pristala da ispunjavam ničije želje i zahtjeve i upošljavam Škrijeljove rodice i rođake preko reda, da im dajem specijalizacije, niti da im omogućim napredovanja bez uslova. Tako je počeo sukob. Naravno, borila sam se za plate nastavnika kliničkih predmeta jer smo godinama ponižavani činjenicom da je plata profesora iznosila 98 KM. Pitala sam glasno gdje odlazi novac i da li studenti znaju da njihovi profesori nisu adekvatno plaćeni za kliničku nastavu koja iznosi ukupno 61 posto nastave Medicinskog fakulteta. Moj ukupan angažman u borbi za ispravno i zakonito postupanje izazvao je ove napade iz Rektorata prema meni.”

Kako govori, protiv nje su iz Rektorata primijenili niz protuzakonitih mjera.

“Sve odluke u mojem slučaju donesene su bez mojeg prava na učešće; sve odluke stupile su na snagu odmah i bez prava na žalbu; većina odluka nastala je kao rezultat direktnog kršenja mjere, odnosno odluke Suda; svjesno su zanemarili navedene zabrane; zanemarili su prvi izvještaj komisije Medicinskog fakulteta i odluku NNV-a koji su rekli da je sve uredu; imenovali su novu komisiju u kojoj nema nijedan član s Medicinskog fakulteta; odluku o izboru u zvanje stavili su van snage, što nije predviđeno niti jednim propisom, i to u momentu dok doktorska diploma nije bila poništena; izbor u zvanje stavili su van snage suprotno Statutu koji nalaže da cijeli proces provede Medicinski fakultet, koji je trebao imenovati petočlanu komisiju; mojim advokatima nisu omogućili pristup dokumentaciji. Sve to će biti dokazano u sudskom postupku. Ja ću nastaviti i dalje da se borim. Moji advokati rade sve što je potrebno. Tužbe su u toku i nastavit ćemo raditi tako dok pravda ne izađe na vidjelo. Tada će svi shvatiti kakva očajna situacija vlada i diktira se iz Rektorata prema fakultetima UNSA”, zaključila je.

Sigurna je, na kraju govori, da će uskoro progovoriti i neki drugi profesori i nastavno osoblje, jer ona nije jedina meta. Kaže da je utvrđen čitav niz nepravilnosti u napredovanju i zapošljavanju na UNSA u mandatu Rifeta Škrijelja, o čemu su pokrenute istrage.

“Vjerujem da će i to javnosti otvoriti oči. UNSA je isuviše važna institucija da bi takav čovjek mogao biti na njegovom čelu.” stav.ba