sje 2

 

"Meni je rečeno da kažem da sam vidio leševe od Bihaća do Ključa. Što više leševa, to bolje",

kazao je na prošlom ročištu Vojić.  U nastavku suđenja protiv generala Armije RBiH Atifa Dudakovića i još 14 osoba koje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za navodne ratne zločine na području Bosanske krajine danas su odbrane optuženih trebale unakrsno ispitati Selvera Vojića, svjedoka Tužilaštva BiH. 

Međutim, odbrane svih 15 optuženih su se izjasnile da nemaju pitanja za ovog svjedoka. Vojić je na prošlom ročištu iznio šokantne informacije da mu je tokom istrage ovog slučaja sugerisano šta treba da kaže prilikom saslušanja u zamjenu za novac. On je rekao da je saslušavan četiri puta - kod kuće, u Banjoj Luci, u SIPA-i i u Tužilaštvo BiH.

"Meni je Simo Tuševljak sugerisao šta trebam reći. Inspektori SIPA-e su me s njim upoznali, on mi je više puta finansijski pomagao i tražio da kažem da sam bio u Petrovcu i vidio Hasana (optuženog Hasana Ružnića, op.a.)", rekao je svjedok. Vojić je naveo kako mu je sugerisano da kaže da je Hasan pucao i ubijao zarobljenike.

"Imali smo sastanak u Bihaću sa Simom. Došao je i Hasan, donio je neke CD-ove i dobio je pare za to, kao i ja", rekao je svjedok, te dodao da je, da bi zvučalo vjerodostojnije, i sam dodao neke dijelove.

On je ispričao da mu je Simo rekao da je sa Hasanom sve dogovoreno i da on kaže onako kako mu je sugerisano.

"Ja sam to zapisivao i učio napamet šta trebam reći", rekao je Vojić.

Svjedok je rekao kako mu je sugerisano i da izjavi da je, vraćajući se iz Bosanskog Petrovca u Bihać, vidio leševe vojnika u Krnjeuši.

"Meni je rečeno da kažem da sam vidio leševe od Bihaća do Ključa. Što više leševa, to bolje", kazao je na prošlom ročištu Vojić.

Podsjetimo, na prošlom ročištu odbrana nije mogla unakrsno ispitati ovog svjedoka jer Tužilaštvo nije bilo dostavilo odbranama sve dokaze vezane za ovog svjedoka.

Iako je Sudsko vijeće prošli put, ali i ranije, na samom početku suđenja naložilo Tužilaštvu da sve dokaze dostave svim odbranama, advokat Fatmira Muratovića Ifet Feraget, kao i još neki branioci, kazao je da im nisu dostavljena 24 CD-a sa snimcima, kao ni audiozapis saslušanja Selvera Vojića u svojstvu svjedoka iz 2009. godine.

Tužiteljica Vedrana Mijović kazala je da su od spomenuta 24 CD-a dva predložena u optužnici kao dokazi, te da će biti umnoženi i dostavljeni svim odbrana do kraja juna.

Ona je također navela da je Tužilaštvo od policijskih agencija - SIPA-e, MUP-a RS-a, MUP-a USK i OSA-e zatražilo informaciju da li je svjedok bilo kada davao iskaz i da li je bio saradnik tih policijskih agencija.

Kazala je da su od SIPA-e dobili odgovor da je svjedok kod njih u periodu od 2007. do 2009. saslušan samo jedanput, te da nije bio njihov informant. Isti odgovor, kako je navela, dobili su i od OSA-e, FMUP-a i MUP-a RS-a, kao i od MUP-a USK, s tim da su im iz te policijske agencije naveli da je nekoliko puta saslušavan u svojstvu osumnjičenog u nekim drugim predmetima.

Tužiteljica Marijana Čobović potom je predložila da se radi autentičnosti pusti audiosnimak koji je sastavni dio zapisnika o saslušanju Selvera Vojića, ali su se sve odbrane tome usprotivile.

Branilac Atifa Dudakovića advokat Asim Crnalić je kazao da odbrana nije osporavala autentičnost, pa ne vidi zbog čega bi je Tužilaštvo dokazivalo.

Sutkinja Željka Marenić je kazala da je Crnalić rekao upravo ono što je ona namjeravala, a to je da niko nije sporio autentičnost snimka, da pretpostavlja da je na zapisniku isto što i na audiosnimku, kao ni da svjedok nije rekao da je na snimku nešto što on nije rekao.

"Nema potrebe da se to sad preslušava", kazala je Marenić.

Ona je ipak dozvolila da se u sudski spis uloži i audiozapis saslušanja uz zapisnik, čemu su se odbrane također protivile.

Odbrane su se protivile da Tužilaštvo uloži odgovore policijskih agencija u vezi sa statusom svjedoka Vojića.

Advokatica Lejla Čović, koja zastupa optuženog Ibrahima Šiljdedića kazala je da nisu ispunjene procesne pretpostavke za ulaganja audiozapisa i da se može eventualno predložiti samo kao dodatni dokaz Tužilaštva.

Feraget je kazao da je svjedok govorio da mu je od Sime Tuševljaka sugerisano šta će reći, a koji je inspektor MUP-a RS-a.

"MUP RS-a od 2011. godine vodi evidenciju informanata, a zaspisnik je iz 2009. godine", kazao je Feraget.

I advokat Mirsad Crnovršanin, koji zastupa Edina Domazeta, ukazao je da je od SIPA-e dobijen samo šturi odgovor za period od 2007. do 2009. godine, dok istraga u ovom predmetu traje, kako je naveo, 15 godina.

Advokat Redžepa Zlojića Ermin Gačanović je naveo da mu nije jasno šta Tužilaštvo uopće dokazuje audiozapisom saslušanja, dok je Mirna Avdibegović, braniteljica Ibrahima Nadarevića, kazala da "ako je ovaj period relevantan Tužilaštvu, nije relevantan odbranama, a pogotovo Sudu".

Sutkinja Marenić nastavak suđenja je zakazala za 22. maj, te još jednom ponovila Tužilaštvu da sve što ima od dokaza dostavi odbranama, sve audio i videozapise ostalih svjedoka, te "pogotovo ako ima audio ili videozapisa svjedoka koji su već saslušani".

Za navodne zločine počinjene na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta, uključujući ubistva više od 300 osoba, progone i uništenje vjerskih objekata, optužen je bivši komandant Petog korpusa Atif Dudaković i pripadnici ove jedinice – Hasan Ružnić, Sanel Šabić, Ibrahim Šiljdedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.   (SB)